Wet op de privacy: telemarketing

Een persoon schrijft zich in bij een lokale sportclub, in de bibliotheek, boekt een hotel, enzovoort. In deze gevallen geeft hij/zij zeer persoonlijke gegevens vrij. Mag een verkoper of telecombedrijf zomaar alles met uw gegevens doen?
De wet van de privacy beschermt gegevens van persoonlijke aard tegen misbruik, wanneer deze ten nadele van de betrokken persoon gebruikt word. Dit gegeven van persoonlijke aard kan een naam, telefoonnummer, adres of gsm-nummer zijn. In het algemeen zijn dit gegevens waarmee een persoon zich identificeert of waarmee hij/zij geïdentificeerd kan worden. Er bestaat bijzondere bescherming voor bepaalde gevoelige gegevens, zoals medische gegevens, enzovoort.
Gegevens moeten eerlijk worden ingezameld voor een specifieke bedoeling. Bij de inschrijving moet steeds de reden en doel van inzameling vermeld worden. Daarnaast ook de naam en het geografische adres van de verwerkingsverantwoordelijke, de ontvanger van de gegevens en de rechten waarover de persoon beschikt indien hij/zij gegevens achterlaat. In principe moeten gegevens beperkt blijven tot relevante gegevens die nodig zijn voor de aangekondige doeleinden. Consumenten kunnen weigeren om bepaalde informatie te geven wanneer deze niet relevant zijn voor bewuste doeleinden. Gevoelige gegevens inzamelen is in principe verboden.
Er bestaat een expliciete en impliciete verzameling van persoonsgegevens. Bij een expliciete gegevensverzameling heeft de desbetreffende persoon zelf controle over welke gegevens hij/zij aan een bedrijf of organisatie meedeelt. Impliciete gegevensverzaleming ligt iets moeilijker om na te gaan. Dit zijn gegevens die geregisteerd worden door surfgedrag, e-mail, prospectie, enzovoort. Bij analyse van het surfgedrag is het bijvoorbeeld perfect mogelijk om banners te laten zien die overeenkomen met het surfgedrag van de surfer.
Wanneer het gaat om expliciete gegevensverzameling kan een gebruiker best privacygaranties nalezen, nagaan om welke organisatie het precies gaat en of deze organisatie enkel noodzakelijke gegevens opvraagt.
Wat zijn nu de rechten als consument?
Om een beter overzicht te geven over welke rechten een betrokkene heeft wanneer die zijn/haar persoonsgegevens achterlaat, zetten we deze even op een rijtje:

  1. Recht op inzage: Een klant of consument heeft recht om na te vragen over welke informatie een bedrijf beschikt. Dit bedrijf moet dan antwoorden binnen een redelijk termijn.
  2. Recht op rechtzetting: Bij registratie van foutieve gegevens – met betrekking tot naam, adres, aanduiding, enzovoort – heeft de klant of consument het recht om deze te laten verbeteren.
  3. Recht op informatie: Wanneer een klant of consument persoonlijke gegevens meedeelt aan een bedrijf via enquête of via een antwoordcoupon, dan is het bedrijf verplicht de consument of klant mee te delen waarvoor deze gegevens gebruikt zullen worden, maar ook wie verantwoordelijk is voor deze gegevens (naam en adres).
  4. Recht op verzet: Indien een klant of consument persoonlijke gegevens meedeelt aan een bedrijf via enquête of een antwoordcoupon, heeft de consument of klant het recht te vragen dat deze gegevens niet opgenomen worden in een adressenlijst of aan andere bedrijven doorgegeven worden. Wanneer een persoon intekent op de bel-me-niet-meer lijst, tekent hij/zij in één klap verzet aan tegen elk bedrijf dat aan direct marketing doet en de consument om deze doeleonden wenst op te bellen.

Verder nog vragen of klachten?
Mochten er nog verdere klachten zijn kunnen consumenten klacht neerleggen bij de Privacycommissie, FOD Economie raadplegen of een consumentenorganisatie contacteren.