Marktonderzoek via een Callcenter, voordelen en werkwijze

Vele bedrijven die zichzelf ernstig nemen, zullen vroeg of laat overwegen om een marktonderzoek te laten voeren. In de meeste gevallen gebeurt dit ook beter vroeg dan laat. Marktonderzoek is namelijk een sturende factor om een bedrijf met de neus in de goeie richting te zetten, om de behoeften die op de markt leven bloot te leggen zodat de productie en de inspanningen hierop kunnen worden gericht.
Om een bedrijf winstgevend te maken en aan de groei verder te timmeren, is het van vitaal belang om te weten wat er op de markt leeft en hoe je jouw producten op de beste manier aan de klanten voorstelt en te koop aanbiedt. Indien deze voorbereidende fase ontbreekt, riskeert een bedrijf dat met groot elan en met veel inzet een productie op poten zet zonder zijn afzetmarkt grondig te kennen, een slag in het water maakt en in het ergste geval zelfs kapseist.
De tijd en energie die een dergelijk onderzoek vergt, zorgt er echter voor dat vele bedrijven hier toch voor terugdeinzen. Gelukkig bestaat vandaag de dag de mogelijkheid om dit in professionele handen over te laten: een callcenter is het kanaal bij uitstek om dit marktonderzoek te laten uitvoeren.

Wat zijn de voordelen van marktonderzoek via een callcenter?

Telemarketing Kantoor

Telemarketing Kantoor


In de eerste plaats wint een bedrijf veel tijd uit om dit marktonderzoek niet zelf uit te voeren. Door de opdracht concreet uit te stippelen, kan het callcenter zijn operators aan het werk zetten en de betreffende markt te gaan peilen in functie van de vraag van de opdrachtgever.
Door de professionaliteit en ervaring van het callcenter, kan het bedrijf bovendien rekenen op een doelgericht marktonderzoek, dat tot concrete resultaten leidt. Deze mensen hebben namelijk eigen technieken en middelen ter beschikking om deskundig en snel dit onderzoek uit te voeren. Net deze ervaring van het callcenter is een extra pluspunt om het marktonderzoek in hun professionele handen te leggen.
Het grootste voordeel is echter dat uit de analyse van de resultaten van het marktonderzoek een concreet beleidsplan kan worden opgesteld. Hier gaat dan vooral aandacht uit naar het beter afstemmen van de productie op de doelmarkt, het bijsturen van bepaalde productontwikkelingen op basis van bepaalde behoeften die op de markt leven, en het toespitsen van verder onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en technologieën die kunnen bijdragen tot een verdere groei van de verkoopcijfers.
Op zoek naar een Callcenter? Vergelijk hier verschillende offertes voor Telemarketing en ontdek wat een Call Center voor u kan doen.