Hoe kunt u best een lead valideren?

Een lead valideren doet u door zijn of haar adresgegevens goed te keuren. Het controleren van gegevens doet u best alvorens andere informatie te bevestigen in uw database. Hoe verloopt deze informatiestroom het best?
Wanneer een prospect zich registreert op een website, valt het vaak voor dat er onjuiste informatie geregisteerd wordt. Zo kan het @ teken soms vergeten of fout vermeld worden in een e-mailadres. Dit is dus een reden waarom u alles in het werk moet stellen om contactgegevens goed te valideren.
Hoe correct een lead valideren?
De veiligste manier om een mogelijk contract te laten tekenen door een prospect is door zijn of haar interesses te kwalificeren. Daarom is het verbale contact met de potentiële klant essentieel. Het is daarom aangewezen om een lead mondeling te valideren via telefonisch contact. Dit contact is veel interactiever dan een e-mail. Zo kan de ondervrager erop toezien dat alle belangrijke gegevens geregistreerd worden. Bovendien kan de prospect, bij voldoende interesse in uw product of dienst, de tijd nemen om u de nodige informatie door te geven. Mocht u in het bezit zijn van onjuiste gegevens kunt u gebruik maken van een script dat u helpt om een de meest essentiële informatie te herstellen. Zo is het belangrijk dat u nagaat dat het e-mailadres van uw contact geen spam is en geldig is.
Om een optimale validatie te hebben kan de ondervrager de respondent vragen om zijn persoonlijke gegevens te wijzigen of aan te passen bij verandering. Bijvoorbeeld kan een ondervragen aanraden om een ander e-mailadres op te gevenom de e-mailaflevering te vergemakkelijken. Het validatieproces is dus nuttig om nuttige informatie te verzamelen die nog n iet ondersteund wordt door de huidige database.